ontwerpregel 3

In de taak moet voor leerlingen duidelijk zijn wat ze ten aanzien van het verschijnsel of probleem moeten doen: onderzoeken, adviseren vanuit een bepaalde rol en/of je onderbouwde mening geven

Het typeren van een taak helpt leerlingen duidelijk te maken wat ze precies moeten doen. Afhankelijk van type taak worden verschillende vaardigheden gevraagd van de leerlingen. In termen van het cognitief model: De nadruk van een toetstaak ligt op tenminste één van de deelvaardigheden. Onderzoekstaken corresponderen veelal met deelvaardigheid B , terwijl adviestaken een grotere nadruk leggen op deelvaardigheid C. (Zie: Cognitief model)