ontwerpregel 1

De taak moet betrekking hebben op een maatschappelijk of politiek verschijnsel of probleem als context voor het leggen van verbanden met behulp van hoofd- of kernconcepten

De eerste ontwerpregel is gericht op aansluiting bij de concept –context benadering van het vak Maatschappijwetenschappen. De toetstaak moet betrekking hebben op een maatschappelijk of politiek verschijnsel of probleem waarop de leerling de vaardigheden en begrippen die passen bij het vak kunnen toepassen. Taken kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als het afwegen van voor en nadelen van populisme, de functies van politieke partijen, het aanpakken van cohesieproblemen/ creëren van draagvlak bij de opvang van vluchtelingen of het analyseren van effecten van beleidsmaatregelen op (on)gelijke kansen in het onderwijs.