Maatschappijwetenschappen

Het examenprogramma van het vak maatschappijwetenschappen is uitgewerkt volgens de concept-context benadering. Leerlingen leren maatschappelijke problemen en verschijnselen (contexten) analyseren met behulp van vier hoofdconcepten en 23 kernconcepten. In 2017 is het nieuwe examenprogramma van kracht.

Deze webpagina zal komende jaren verder ingevuld worden. U vindt onder ‘Verbanden leggen‘ informatie over deze vaardigheid en de wijze waarop deze getoetst kan worden met authentieke toetstaken.