Landelijke LiO-dag maatschappijleer 2020

De Landelijke LiO-dag Maatschappijleer gaat op 30 maart niet door het coronavirus. We zoeken naar een nieuwe datum. De deelnemers worden zo snel mogelijk via de mail geïnformeerd.

Datum: maandag 30 maart 2020
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Plaats: Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 2-4, Zaal KSH 00A.11

De landelijke LiO-dag maatschappijleer vindt dit jaar plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Alle LiO-studenten en opleiders van de eerstegraads en tweedegraads opleidingen maatschappijleer zijn van harte welkom. Het programma van de dag vindt u hieronder. Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden via het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met maandag 23 maart (vol=vol). Er is beperkte parkeermogelijkheid. We adviseren u om met het OV te komen.

Inschrijven LiO-dag

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een ronde met parallelle workshops/lezingen. Een volledig overzicht van het hele programma met een tijdschema kunt is te downloaden als pdf.

Programma LiO-dag

Plenair gedeelte

Openingslezing door Irina Raiu van Free Press Unlimited

Film “On-air”
Film over de Burundese onderzoeksjournalist Bob Rugurika. Het is zijn missie om te strijden voor mensenrechten en daarmee is hij bereid zijn leven te riskeren om de waarheid te onthullen. De Vlaamse documentairemaker Manno Lanssens volgde hem en zijn onafhankelijke radiostation Radio Publique Africaine tijdens de onrustige presidentsverkiezingen van 2015 waarin Burundi in rap tempo veranderde in een dictatuur.

Lezing: Alwin van den Boogaard
Alwin van den Boogaard heeft negen jaar in Burundi bijgedragen aan Security Sector Reform. Aan het einde van zijn verblijf was hij directeur van het SSD-programma. Dit Burundees-Nederlandse Security-Sector-Development-programma richtte zit op de ontwikkeling van het Burundese leger, de politie en governance.

Uitreiking NVLM-prijs

  • Voor de beste lessenserie (eerstegraads/tweedegraads)
  • Voor het beste praktijkonderzoek (eerstegraads/tweedegraads)

Workshops

Leren door te ervaren – Hinke Mul
“Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel even klaar met de lessen voor vandaag. Wat dachten jullie van een spelletje?”
Zelden een leerling meegemaakt die hier bezwaar tegen heeft en nog nooit een student ontmoet die zich dit spel niet meer kon herinneren als deze het als leerling op school had gespeeld. Juist omdat dit spel je niet alleen laat nadenken over interculturele relaties in de samenleving, maar ook op persoonlijker niveau. Het spel raakt je en die emoties en gedeelde ervaringen kan je als docent inzetten om te gebruiken als kapstok voor de lesstof. Vooral binnen thema’s als multiculturele en pluriforme samenleving en onderwerpen gerelateerd aan cultuur en identiteit.
In deze workshop leer je hoe je deze spelvorm kunt inzetten binnen je lessen, juist door zelf het spel te ervaren en na te bespreken met de andere deelnemers.
Hinke Mul geeft les op een middelbare school in Hengelo en is vakdidacticus maatschappijleer/maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Twente.

Perspectieven op burgerschapsonderwijs in het MBO – Luuk Kampman
In de afgelopen jaren is het burgerschapsonderwijs binnen het MBO steeds meer in beeld gekomen bij de lerarenopleidingen Maatschappijleer. Studenten en docenten doen ervaringen op in het verzorgen van burgerschapsonderwijs, er vindt onderzoek plaats en de zogenaamde burgerschapsagenda is inmiddels een tijdje onderweg. Wat leren deze ervaringen en bewegingen ons? Waar liggen de kansen en uitdagingen voor startbekwame leraren maatschappijleer?
In deze workshop bespreken we deze vragen en houden we aan de hand van bestaande voorbeelden uit het MBO het burgerschapsonderwijs tegen het licht.
Luuk Kampman is lerarenopleider maatschappijleer/maatschappijkunde aan de NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden en verzorgt cursussen burgerschap aan MBO-docenten.

De mogelijkheid van waarheid – Marcel Mooijman
In een tijd van nepnieuws en post-truth staat de vraag of waarheid wel bestaat sterk ter discussie. Het lijkt erop dat feitelijke gebeurtenissen en ook wetenschappelijke waarheidsclaims niet meer vertrouwd worden. Wetenschap wordt weggezet als “ook maar een mening”. Bij maatschappijleer is deze kwestie van belang. Er ligt een taak voor het vak om over de werking van media te onderwijzen. Meer in het algemeen is mediawijsheid voor alle leerlingen en burgers relevant. 
In deze interactieve lezing gaan we in op grenzen die aan (on)waarheid te stellen zijn. Eerst kijken we op een primair niveau naar de waarheid van “losse” gebeurtenissen, zoals die in de actualiteit en het nieuws op ons afkomen. Vervolgens kijken we, op een tweede niveau, naar waarheid in de samenhang en verklaring van deze gebeurtenissen, zoals door wetenschap geduid. Op het eind maken we een uitstap naar het derde niveau: de wijze waarop filosofisch naar waarheid kan worden gekeken en welke grenzen zo aan waarheid kunnen worden gesteld.

Rechtswetenschap als hulpdiscipline voor maatschappijleerErik Zijlstra
Bij de wetenschappen die bij maatschappijleer en maatschappijwetenschappen het meest aan bod komen, denk je in de eerste plaats aan sociologie, bestuurskunde en politicologie. Bij maatschappijwetenschappen is hiermee een belangrijk deel van het curriculum gedekt, maar binnen maatschappijleer speelt ook de rechtswetenschap een grote rol. Met name het domein De Rechtsstaat heeft een sterk juridische lading, maar ook de andere domeinen bevatten onderdelen van het recht.
Om docenten meer handvatten te bieden bij de behandeling van juridische kwesties en potentiële rechtenstudenten alvast kennis te kunnen laten maken met de discipline, heeft Tilburg Law School samen met de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg lesmateriaal ontwikkeld voor maatschappijleer in het VWO. In deze workshop willen we jullie dit materiaal graag demonstreren.
Erik Zijlstra is vakdidacticus maatschappijleer/maatschappijwetenschappen aan Tilburg University en geeft les op een middelbare school in Tilburg.

Locatie

Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4, KSH 00A11
1091GM Amsterdam

Routebeschrijving vanaf uw adres

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Ingrid Faas: i.e.faas[at]hva.nl.

MENU