HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, docenten maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

 Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

 Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 Landelijke  LIO-dag Maatschappijleer 2020:


De landelijke LiO-dag maatschappijleer vindt dit jaar plaats op maandag 30 maart 2020 bij de Hogeschool van Amsterdam. Alle LiO-studenten en opleiders van de eerstegraads en tweedegraads opleidingen maatschappijleer zijn van harte welkom. De deelname is gratis.

U kunt verder lezen op de website over het programma van de dag of schrijf u direct in. We zien uw komst graag tegemoet!

Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019):

 

Volledig herzien Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019)

In het nieuwe handboek hoofdstukken over de geschiedenis en inhoud van het schoolvak, didactische modellen, lesvoorbereiding, hogere denkvaardigheden, werkvormen, toetsing, gebruik van de actualiteit, differentiatie en burgerschap.
Voor meer informatie en bestellen zie deze pagina.

 

 

Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 25 maart 2019 in Rotterdam is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 201 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek:  – Jinke Akkerman & Eva Roos (Radboud Universiteit), “Sociale wetenschappen in het voortgezet onderwijs: van ‘knowing’ naar ‘doing
  • Eerstegraads lessenserie: Niek Manders, Robert van Rossum & Frouke de Wijs (Radboud Universiteit), “Het laat je toch een beetje anders denken
  • Tweedegraads onderzoek : Jannemijn Baars (NHL-Stenden), “Cultureel vaardig in 7 lessen!”

De onderzoeken en lessenseries van deze studenten vind je onder good practices 

 

MENU