HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, docenten maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.


Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.


ONLINE SYMPOSIUM – vrijdag 27 november

Op vrijdag 27 november organiseert het Landelijk Expertisecentum Mens- en Maatschappijvakken het online symposium ‘VAARDIG IN DE MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN – Hoe bevorder je het zelfstandig toepassen van M&M-vaardigheden?’

Docenten die praktijkgericht onderzoek deden naar het onderwijzen van M&M-vaardigheden presenteren de door hen ontwikkelde en uitgeteste didactische materialen en aanpakken.

Meer informatie over de inhoud en het inschrijfformulier is te vinden op www.expertisecentrum-mmv.nl/online-symposium

Deelname aan het online symposium is gratis.


LIO-plusavond 2020

We kijken terug op een mooie digitale LiO-plusavond. De kennisclips zijn nog te beluisteren en te bekijken via:

1: Rechtswetenschap als hulpdiscipline – Erik Zijlstra (Tilburg University)
2: De mogelijkheid van waarheid – Marcel Mooijman (Hogeschool Rotterdam)
3: Perspectieven op burgerschap in het MBO – Luuk Kampman (NHLStenden)

 

NVLM-prijzen 2020

Op de digitale LIO-plusavond maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 22 juni is de NVLM-prijs voor de beste lessenserie / het beste praktijkonderzoek 2020 uitgereikt. Klik op: good practices

Beste eerstegraads onderzoek:

Leren denken met concepten uit het maatschappijwetenschappenprogramma – Christiaan van Kesteren

Beste tweedegraads onderzoek:  

Welke overwegingen gebruiken kinderen en jongeren bij alledaagse morele vraagstukken? – Peter Buddenberg

Beste eerstegraads lessenserie

Spot the Rapparadigm – Roderick Burger

 

NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 

Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019):

 

Volledig herzien Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019)

In het nieuwe handboek hoofdstukken over de geschiedenis en inhoud van het schoolvak, didactische modellen, lesvoorbereiding, hogere denkvaardigheden, werkvormen, toetsing, gebruik van de actualiteit, differentiatie en burgerschap.
Voor meer informatie en bestellen zie deze pagina.

 

 

 

MENU