HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, docenten maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

 Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

 Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

De Landelijke LiO-dag Maatschappijleer gaat op 30 maart niet door het coronavirus. We zoeken naar een nieuwe datum. De deelnemers worden zo snel mogelijk via de mail geïnformeerd.


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.


Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019):

 

Volledig herzien Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer (2019)

In het nieuwe handboek hoofdstukken over de geschiedenis en inhoud van het schoolvak, didactische modellen, lesvoorbereiding, hogere denkvaardigheden, werkvormen, toetsing, gebruik van de actualiteit, differentiatie en burgerschap.
Voor meer informatie en bestellen zie deze pagina.

 

 

Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 25 maart 2019 in Rotterdam is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 201 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek:  – Jinke Akkerman & Eva Roos (Radboud Universiteit), “Sociale wetenschappen in het voortgezet onderwijs: van ‘knowing’ naar ‘doing
  • Eerstegraads lessenserie: Niek Manders, Robert van Rossum & Frouke de Wijs (Radboud Universiteit), “Het laat je toch een beetje anders denken
  • Tweedegraads onderzoek : Jannemijn Baars (NHL-Stenden), “Cultureel vaardig in 7 lessen!”

De onderzoeken en lessenseries van deze studenten vind je onder good practices 

 

MENU