Symposium 1 dec

Symposium Maatschappijwetenschappen: Denkvaardigheden en begripskennis toetsen met authentieke taken

Datum: vrijdag 1 december 2017 – Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Plaats: Openbare Bibliotheek Amsterdam (naast Centraal Station) Oosterdokskade 143
Organisatie: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken i.s.m. projectteam NRO project ‘Toetsen van denkvaardigheden en begripskennis bij Maatschappijwetenschappen’

Met authentieke toetstaken kun je nagaan in hoeverre leerlingen vakspecifieke begrippen en hogere orde vaardigheden kunnen toepassen. Het is echter niet eenvoudig om dit soort taken te maken. Afgelopen jaar ontwikkelden acht docenten Maatschappijwetenschappen samen met onderzoekers en vakdidactici van de Universiteit van Amsterdam authentieke toetstaken in een door NRO gefinancierd praktijkonderzoek. De ontwikkelde onderzoeks-, advies- en discussietaken toetsen het kunnen leggen van oorzaak-gevolg relaties bij het analyseren van een maatschappelijk verschijnsel of vraagstuk. Om de vaardigheid ‘verbanden leggen bij Maatschappijwetenschappen’ te operationaliseren is een cognitief model ontwikkeld en zijn er ontwerpregels voor docenten opgesteld.

We beginnen deze middag met een presentatie van de resultaten van het onderzoek: Hoe hebben we de vaardigheid ‘verbanden leggen bij Maatschappijwetenschappen’ uitgewerkt? Welke ontwerpregels hebben we geformuleerd? In hoeverre voldeden de toetstaken aan de verwachtingen? Wat vonden leerlingen van de toetstaken? Johan Sandahl, docent maatschappijwetenschappen en onderzoeker en lerarenopleider aan de Universiteit van Stockholm, geeft een lezing over denkvaardigheden die bij Maatschappijwetenschappen centraal staan. Docenten Maatschappijwetenschappen die deelnamen aan het project geven workshops over de toetstaken die zij ontwikkeld hebben en in de klas hebben uitgeprobeerd. We sluiten af met een terugblik op de middag en een borrel.

Deelnemers aan het symposium ontvangen een boekje met daarin een nadere uitwerking van de denkvaardigheid ‘verbanden leggen bij Maatschappijwetenschappen’, de ontwerpregels voor het ontwerpen van authentieke toetstaken en een toelichting op de ontwikkelde toetstaken.

Kosten: Deelname is zonder kosten
Aanmelding: vóór 24 november via deze link
Certificaat: Deelnemers ontvangen een certificaat voor deelname

  aanmelden voor symposium  

 

 

MENU