Vakdidactische literatuur

Handboek vakdidactiek maatschappijleer

In dit boek wordt een aantal kwesties behandeld rond het leren van maatschappijleer. Benadrukt wordt dat leerlingen altijd met bepaalde voorkennis en affecties over onderwerpen de les binnenkomen. Hoe kunnen docenten maatschappijleer daarmee leren omgaan? Hoe behandel je gevoelige onderwerpen in de klas? Hoe pak je waarde-educatie aan? Hoe vermijd je dat je eigen politieke voorkeur als docent een te grote rol speelt in de klas? Hoe kan je ervoor zorgen dat er niet alleen wordt geleerd voor de toets, maar dat het leren betekenisvoller wordt en de kennis later gebruikt kan worden in nieuwe situaties?

Het boek verschaft kennis over en inzicht in leerprocessen van maatschappijleer en daagt studenten en docenten uit daar zelf vorm aan te geven. Niet zelden worden maatschappijleerlessen bepaald door wat de lesmethoden bieden. De auteurs zijn voorstanders van diverse vormen van leren met meer vakdidactische variatie. Met dit boek hopen zij de kwaliteit van het maatschappijleer onderwijs een impuls te geven.

Auteurs: Ton Olgers, Rob van Otterdijk, Gerard Ruijs, Jan de Kievid en Lieke Meijs, 2010, 457p, ISBN 978-90-6473-435-9, € 34,95

Het Handboek vakdidactiek maatschappijleer is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en het Instituut voor Publiek en Politiek. Het is te bestellen via onderstaande link

http://www.prodemos.nl/Kenniscentrum/Publicaties/Publicaties-over-politiek

of te downloaden op

https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/Handboek-maatschappijleer-herdruk-PDF-webversie.pdf

Publicaties van expertisecentrum maatschappijleer

Op 5 oktober 2012 zijn twee nieuwe publicaties verschenen bij het expertisecentrum maatschappijleer.

De digitale versie kunt u hier downloaden

Een gedrukt exemplaar is voor €15,- te koop op wwaw.vuboekhandel.nl
 

Abstracts vakdidactische literatuur

Actief denken met maatschappijleer – T. Carpay e.a.

Argumenteren in politiek en bestuur, een leidraad voor doeltreffend discussieren – Propper en Bleijenbergh

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief – M. Claes en M. Gerrtisen

Democratie – J. de Kievid (recensie door W. Blankert uit M&P (februari 2012)

Didactiek van maatschappijleer – H. Dekker

Holocaust gedenkplaatsen – Ehmann e.a.

Intercultureel onderwijs in de praktijk – K. de Bruijn en H. van der Heijde

On political equality – Robert A. DahlPleidooi voor populisme – D. van Reijbrouck

Wat 93,7% van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen – Tiemeijer

historische beleidsdocumenten maatschappijlleer

ABSTR Maleer Een Open Boek Hoofdlijnen 1984

ABSTR Maatschappijwetenschapppen

ABSTR MaatschappijleerOpOrde

ABSTR LerenDenkenOverMaatschappij

ABSTR Didactiek Van Maatschappijleer

Hieronder volgt ook een korte samenvatting van de bovenstaande abstracts.

KORTAB Maatschappijwetenschappen

KORTAB Maatschappijleer En Vakdidactiek

KORTAB Maatschappijleer Een Open Boek

KORTAB Leren Denken Over De Maatschappij

MENU