Literatuur en publicaties - Vakdidactische publicaties


 Abstracts vakdidactische publicaties

A life jacket of an art living: inequality in sociale comptence education - g. Ten Dam e.a.

Burgerschapsvorming in het onderwijs - R. Bronneman, E. van Zijl

Citizenship and education in 28 countries - J. Torney-Purta e.a.

De verthitte politiek cultuur van een ontzuilde samenleving - Houtman e.a.

Maatschappijleer, een vak in beweging, raamleerplan - SLO 

Teaching strategies for moral education, a review - J. Schuitema e.a.

Waardevormend onderwijs en burgerschap - Leenders en Veugelers