Nascholing - Nascholingscursus maatschappijwetenschappen


Het vak maatschappijwetenschappen in havo en vwo krijgt een nieuw examenprogramma. In het schooljaar 2017-2018 wordt dit programma landelijk ingevoerd, te beginnen in het vierde leerjaar. Om docenten hierop voor te bereiden hebben het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, het Landelijk Overleg Opleiders Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen en SLO een nascholingscursus opgezet.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten verspreid over schooljaar 2015/2016 en 2016/2017, waarvan er nog een zal plaatsvinden:

4.  Hoe gaan samenlevingen om met verandering? Moderniseringsvraagstuk (7-3-2017)

Deelname aan een bijeenkomst kost 280,- per persoon. Als u zich voor vier bijeenkomsten heeft ingeschreven betaalt u 1000,- per persoon.

Bovenstaande nascholingsdag is vol. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden?  Stuurt u dan een email naar secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl

Per bijeenkomst is een maximum aantal deelnemers van 100. Wij verzoeken iedereen die zich ingeschreven heeft maar verhinderd is, dit te berichten aan ons zodat wij collega's die op de wachtlijst staan mogelijk nog kunnen plaatsen.

Wilt u nog eens alles rustig nalezen? Download dan de folder.


Inschrijving Stoomcursus

Voor de docenten die de nascholing nog niet hebben gevolgd, wordt een tweedaagse stoomcursus georganiseerd. Deze is gepland op  donderdag 2 februari en dinsdag 21 maart 2017 (beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur). Op beide dagen is er een bijdrage van een wetenschapper met deskundigheid op het gebied van een van de hoofd- en kernconcepten. Daarnaast zijn er workshops van pilotdocenten, vakdidactici en medewerkers van het Cito. Ter plaatse ontvangt u een cursusmap met de cursusmaterialen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht bij Regardz La Vie, in het centrum van Utrecht. Het programma ontvangt u in januari.

De stoomcursus is vol. U kunt zich niet meer aanmelden voor de stoomcursus. 

Regionale netwerken
Met het oog op de invoering van het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen zal een aantal vakdidactici een regionaal netwerk van docenten opstarten. Meer informatie vindt u op 
maatschappijwetenschappen.slo.nl/planning/netwerken/