Good practices - Les over prisoners dilemma


Deze les gaat over het prisonersdilemma. De les is onderverdeeld de volgende fragementen;

1. Het probleem prisoners dilemma

2. Werkvorm uitleggen

3. Werkvorm ronde 2

4. Werkvorm ronde 3, 4 en 5

5. Afsluiting werkvorm

6. Leergesprek en nabespreking

7. Verbreding naar de maatschappij

8. Leerlingeninterview dilemma

9. Leraar interview over maatschappijleer en prisoners dilemma

 

 

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij dit video-materiaal gebruikt kunnen worden.

 

1. Het probleem prisoners dilemma

 

2. Werkvorm uitleggen

 

3. Werkvorm ronde 2

 

4. Werkvorm ronde 3, 4 en 5

 

5. Afsluiting werkvorm

 

6. Leergesprek en nabespreking

7. Verbreding naar de maatschappij

 

8. Leerlingeninterview dilemma

 

9. Leraar interview over maatschappijleer en prisoners dilemma

 Denkvragen

Drie typen vragen

Fucnties van vragen

Vragen prisonersdilemma

Vragen stellen in de klas

Werkblad prisonersdilemma