Good practices - Les over macht


Deze les gaat over het macht. De les is onderverdeeld de volgende fragementen;

Welkom 1

Welkom 2

Stil krijgen

1. Wat is macht?

2. Wat is macht? – vervolg

3. Macht – verwerkingsoefening

4. Check in duo’s

5.  Begeleiding samenwerkingsopdracht

6. Leergesprek en terugkoppeling naar de leerstof

7. Leerlinginterview

 

Onderaan deze pagina staan enkele vakdidactische opdrachten die bij dit video-materiaal gebruikt kunnen worden.

Welkom 1

Welkom 2

Stil krijgen

1. Wat is macht?

2. Wat is macht? – vervolg

3. Macht – verwerkingsoefening

4. Check in duo’s

5.  Begeleiding samenwerkingsopdracht

6. Leergesprek en terugkoppeling naar de leerstof

 

7. Leerlinginterview

 

Lesopzet macht

Vragen over de les over macht