HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 Nieuws:


Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 26 maart 2018 in Nijmegen is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 201 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek: Johan Paul (FLOT), “Aanleren van de concept-context benadering
  • Eerstegraads lessenserie: Clint Claessen (UvA), “Kiesstelsels vergelijken”
  • Tweedegraads onderzoek : Martijn Peters (HvA), “Populisme”

De onderzoeken en lessenseries van deze studenten vind je onder good practices 

 

 

MENU