HOME

Welkom op de website van het expertisecentrum maatschappijleer. Op deze site vindt u vakdidactisch materiaal voor lerarenopleiders, docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties.

Het expertisecentrum maatschappijleer is een samenwerkingsverband van lerarenopleiders maatschappijleer eerstegraads en tweedegraads en houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis.

Het expertisecentrum maatschappijleer is onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

 Nieuws:


Op de liodag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 27 maart 2017 in Leeuwarden is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2017 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek: Niels Paauw (FLOT), “Een zoektocht naar betekenisvol samenwerken bij Unesco studies
  • Eerstegraads lessenserie: Eduard Reus (UvA), “Ongelijkheid in perspectief. Toepassen van causale redeneringen op verschillende visies en verklaringen van ongelijkheid
  • Tweedegraads lessenserie: Koen Vossen (FLOT), “Brillenonderwijs: invalshoeken binnen Maatschappijleer 1
  • En dan de ‘originaliteitsprijs’: Nancy Boswerger (UvT), “Thuis op school. Gevoelens van ‘home’ bij leerlingen van 3 en 4 havo

De onderzoeken en lessenseries van deze studenten vind je onder good practices 

Niels Paauw en Koen Vossen nemen de NVLM-prijs op de liodag in ontvangst.

 

MENU